Niet in, maar op de buis drinkwater meten

Niet in, maar op de buis drinkwater meten

Ondergrondse leidingen of buizen voor de drinkwatervoorziening achteraf van meters voorzien, is vrijwel altijd een bijzonder kostbare zaak. Het aanbrengen van een magnetische flowmeter, zoals die gewoonlijk door de drinkwaterindustrie wordt gebruikt, vergt een aanzienlijke ondergrondse installatie (schacht) die pas kan worden gebouwd nadat de pijpleiding is blootgelegd.

Moet het werk uitgevoerd worden in een drukke straat, dan zijn de consequenties aanzienlijk. De bouwput maakt verkeersomleidingen noodzakelijk, terwijl het werk aan de pijpleiding zelf afsluiting van het water vereist wat hinderlijk is voor de afnemers. Soms raakt het de woningen in de straat zelf, soms een hele achterliggende wijk.

Flowmeting met ultrasoon geluid is dan een oplossing die veruit te prefereren is, omdat de pijpleiding niet geopend (non-invasieve techniek) hoeft te worden. Sinds de nodige jaren is dit in de drinkwaterindustrie eigenlijk de enige gangbare manier voor het inzetten van meettechnieken. En niet alleen omdat het voordelig is!

Afsluiten van drinkwater, anders gezegd de levering van drinkwater onderbreken om een meter te installeren is onnodig omdat de IP68 Transducers (sensoren) van Flexim dit probleem ondervangen. In feite is het de best denkbare oplossing. De clamp-on sensoren worden snel en accuraat aan de buitenzijde van de buis of pijpleiding bevestigd. Een gat in de grond op de plaats waar de sensoren gemonteerd moeten worden, volstaat. De werkzaamheden zelf nemen maar korte tijd in beslag, zodat de hinder in de straat kortstondig is.

De clamp-on techniek maakt gebruik van duurzame montagehulpstukken die zijn ontworpen voor een goede akoestische koppeling. Het geheel is onderhoudsvrij en garandeert tot in lengte van dagen een storingsvrije meting.

Het Variofix C-montagedeel met zijn robuuste RVS-behuizing biedt extra mechanische bescherming. Het geheel wordt op zijn plaats gehouden met sterke, roestvrij stalen banden. Op deze manier blijven de ultrasone sensoren goed op hun plaats zitten.  De benodigde kabels worden ondergronds en waterdicht via een aparte buisleiding naar een elektrische schakelkast langs de weg gevoerd. Hierin bevinden zich de zender en de elektronica voor de communicatie (ook mogelijk via GSM). Op die manier komen de meetgegevens van de ondergrondse sensoren bij het controlesysteem voor het waterleidingnetwerk.

Voordelen

  • Uiterst nauwkeurig. Zeer betrouwbaar! Meetpunten ondergronds beschermd.
  • Eenvoudig uit te breiden, zonder openzagen van buizen of leidingen, zonder onderbreking van de waterleverantie.
  • Geen vermindering van de buisdoorsnede, géén drukverlies.
  • Jarenlang stabiel meten met IP68-transducers in een permanente buiskoppeling.
  • Ondergrondse montage waarvoor geen schacht nodig is.
  • Geringe bouwkosten; weinig verkeershinder (korte tijd).
  • De aangebrachte sensoren veroorzaken geen corrosie: de pijp of buis blijven helemaal intact qua mantel, coating, buiswand (dikte) of diameter.

verwante apparaten