Nauwkeurige controle bij in wijken verdeelde gebieden

Nauwkeurige controle bij in wijken verdeelde gebieden

In wijken verdeelde gebieden (DMA – district metered areas) kunnen gemakkelijker en preciezer worden gemonitord naarmate zij kleiner zijn. Hoe kleiner, hoe exacter! De analyse van de meetgegevens, bijvoorbeeld ’s nachts als de afname gering is en daardoor de flow ook heel klein, kan dan ingezet worden voor bepaling van de hoeveelheid niet-betaald water, zoals weglekkend water.

Veel Waterbedrijven kiezen voor meters op de in- en uitstroom van een wijk in plaats van het installeren van meer kleppen om aldus méér en kleinere DMA’s te maken. De FLUXUS WD non-invasieve ultrasone debietmeter is een ideaal instrument voor het creëren van meerdere DMA tegen zeer aanvaardbare kosten. Want de Fluxus kan worden geïnstalleerd zonder onderbreking van de levering van water, er is geen hak- en breekwerk nodig zoals bij conventionele magnetische of mechanische flowmeters  en de kosten van opgraven plus wegwerkzaamheden zijn vrijwel altijd lager. De FLUXUS WD is een ultrasone debietmeter, die binnen korte tijd en met nauwelijks problemen voor aanwonenden of het verkeer op de gewenste buis kan worden aangebracht.

Daarnaast is de FLUXUS WD in staat om zelfs de kleinste afname (meestal ’s nachts) vast te stellen, zelfs in situaties waarin de snelheid daalt tot minder dan 0,1 m  per seconde of zelfs in voorkomende gevallen constateert dat de flow omkeert. Veel meettechnieken zijn daar niet toe in staat. Er is dan minstens een afname nodig die leidt tot een snelheid van minimaal 0,3 m per seconde en dat gegeven leidt tot de conclusie dat deze meettechnieken ongeschikt zijn voor doorstroombewaking in de nachtelijke uren.

Voor de FLUXUS WD vormt die extreem lage stroomsnelheid geen probleem; de snelheid mag zelfs dalen tot 0,01 m per seconde. Samen met zijn uitstekende datamanagement (herhaling), zijn vermogen om in twee richtingen te kunnen meten en ook om snelheden van bijna nul te kunnen monitoren, maakt de FLUXUS WD uitermate geschikt voor controle en analyse binnen DMA’s en dus voor analyse van niet-betaald water.

Voordelen

  • Ideaal voor bewaking (virtuele) DMA’s
  • Ideaal voor minimale nachtelijke stroommeting (tot 0,01 m / s)
  • bidirectionele metingen met een uitstekende nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
  • Geen nul-kalibratie nodig en geen nulpuntsverloop
  • Snelle en kostenefficiënte installatie met weinig hinder of overlast

verwante apparaten