Moeiteloos betrouwbaar meten in bonnabuizen (PCCP)

Moeiteloos betrouwbaar meten in bonnabuizen (PCCP)

Buizen van voorgespannen beton, ook wel bekend als bonnabuizen, bestaan uit meerdere lagen van verschillende materialen. De kern van deze buizen bestaat uit beton met inwendig een stalen mantel. In het beton zitten voorgespannen staaldraden die de buis zijn sterkte geven. Bonnabuizen kunnen met gemak grote druk weerstaan.

De typerende structuur van deze buizen en het feit dat zij zijn samengesteld uit verschillende materialen maakt het tot een uitdaging om de stroming van een vloeistof in de buis te meten. Dat geldt voor iedere meettechniek.

Maar het is wel een techniek die FLEXIM helemaal beheerst. Door gebruik te maken van zeer krachtige clamp-on sensoren en geavanceerde algoritmen, kan FLEXIM hightech ultrasone flowmeters inzetten die zonder enig probleem accurate en stroommeetgegevens leveren, zelfs op de dikste voorgespannen betonnen buizen (PCCP – Prestressed Concrete Cylinder Pipes).

Het grote voordeel van deze techniek is dat de wand van de buis intact blijft. We noemen dit de ‘niet-intrusieve’ technologie van FLEXIM. Voor de gebruiker heeft dat een groot voordeel, omdat er geen negatieve gevolgen voor de buis zijn bij het installeren van de sensoren voor de meter. Dat is afwijkend van andere technieken, denk aan debietmeters, waarvoor het noodzakelijk is de buis van een gat te voorzien. Logischerwijs wordt hiermee de structuur van de buis beschadigd of op zijn minst aangetast. Dat is zeker het geval als bij het boren van een gat één of meerdere voorgespannen staaldraden worden doorgesneden.

FLEXIM heeft voor bonnabuizen twee oplossingen: de FLUXUS WD voor schoon (drink)water en de FLUXUS WS voor rioolwater. De installatie van de meter is eenvoudig; aan de buis zelf verandert helemaal niets. Zelfs het graafwerk is eenvoudig, want is maar een relatief klein gat nodig om de sensoren aan te kunnen brengen (clamp-on systeem).  Deze ultrasone sensoren voor de FLUXUS WD en WS worden vast op de buis aangebracht met behulp van robuuste RVS-montagebeugels. Het geheel wordt waterdicht afgewerkt met een bitumenpakking. Het resultaat is een ondergrondse, zeer betrouwbare constructie op de buis die op geen enkele manier afbreuk doet aan de buis zelf en die voor een hele lange periode onderhoudsvrij een stabiele en betrouwbare meting garandeert.

Voordelen

  • Geen inbreuk op de constructie van de leiding; geen onderbreking van leverantie
  • Zeer krachtige sensoren voor nauwkeurige en betrouwbare metingen op bonnabuizen
  • Geschikt voor drinkwater en riolering (met gas, gasdruk of vaste bestanddelen)

verwante apparaten