FLEXIM China

1310 Haidian Technology Building, 3 Zhongguancun South Street, Beijing, 100081, China

T +86 21 64 95 75 20

shanghai@flexim.com

FLEXIM China

1804 Xinyin Tower
888 Yishan Road
Shanghai, 200233
China

T +86 21 64 95 75 20

shanghai@flexim.com